algemeen
Inleiding
Bezint eer ge begint

juridisch
De Leegstandswet over tijdelijke bewoning
Tijdelijke verhuur (samenvatting Leegstandswet)
Aanvraagformulier tijdelijke verhuur Amsterdam
Gebruikerscontract niet geheel waardeloos (omslag)
Huurovereenkomst van een woning voor bepaalde tijd
Nederlandse Woonbond
Tijdelijke verhuur, SPeculatie Onderzoeks Kollektief
Model tijdelijke huurovereenkomst (wettig)
Uitspraak Kort geding tegen kraakwachten

huisoppascontracten

Zwerfkei
Students for Students
Amstel Vastgoed
Huis Oppas Dienst
Tal Rapoport Management
Stichting Tijsrust
Ad Interim Beheer

Landelijk Steunpunt Huisoppassers (LSH)

Wat is het LSH?

Het Landelijk Steunpunt Huisoppassers zet zich in voor een rechtvaardige behandeling van huisoppassers, dit doet zij met name door huisoppassers te informeren over hun rechten en het verlenen van juridische bijstand. Vaak gaat het dan om huisoppassers die meer vergoeding betalen dan strikt noodzakelijk en zodoende eigenlijk reguliere huurders zijn en dus ook de daaraan verbonden rechten hebben terwijl de 'oppascontracten' vaak het tegenovergestelde beweren.

Wat zijn huisoppassers?

Huisoppassers worden ook wel kraakwachten of antikrakers genoemd, het zijn mensen die met toestemming van de eigenaar wonen in panden die anders tijdelijk niet in gebruik zijn. Op deze manier voorkomen huisoppassers voor de eigenaren dat hun panden ten prooi vallen aan vandalen of krakers, en hebben zij voor zichzelf een dak boven hun hoofd. In de meeste gevallen betalen huisoppassers een vergoeding voor hun verblijf aan een intercedent (het huisoppasbureau).

Wie zijn de mensen achter het LSH?

Wij zijn een groep studenten en jongeren die ons zorgen maken over de manier waarop er met de rechten van woningzoekenden wordt omgesprongen. Wij hebben dit steunpunt opgericht om een extra kwetsbare en groeiende groep mensen, de zogenaamde huisoppassers, te helpen mondiger te worden.

Hoe kan het LSH mij helpen?

Als je huisoppasser bent kan het steunpunt voor je onderzoeken of je eventueel aanspraak kunt maken op huurrechten. Stuur hiervoor een ingescande versie van je contract naar het steunpunt. Zet er dan ook even bij of we het op de LSH-website mogen zetten (uiteraard met je naam onherkenbaar gemaakt, want we hebben respect voor je privacy). Als je geen kopie van je contract mee hebt gekregen kun je kijken of je contract misschien al op de site staat met bijgeleverd juridisch commentaar. Op de website vind je ook een uitgebreid archief over het fenomeen 'huisoppasbureaus'. Ook kun je altijd met vragen mailen. Je hebt meestal binnen een week antwoord. Het Landelijk Steunpunt Huisoppassers is voorlopig alleen via email info@huisoppassers.nl te bereiken.

artikelen uit de krant

onderzoeken en rapporten

links
huisoppasbureaus